Maatschappelijk Werk - particulieren (vrijgesteld van BTW)

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wild Trail is door het Sociaal Domein Centraal Gelderland gekwalificeerd voor begeleiding Basis WMO in de gemeente Arnhem.

Dit houdt in dat individuele begeleiding vanuit de gemeente Arnhem bij Wild Trail belegd kan worden en de betaling plaats zal vinden vanuit het PGB.

 

Particulier

Het aantal gesprekken zal afhangen van uw vraag, dit kan dus per persoon verschillen. 

Bij uw aanmelding, gaan we samen kijken naar wat u nodig heeft. Alles gebeurt dus in samenspraak en overleg met u.   

De kosten zijn €69,- per gesprek * en vinden plaats op maandag of woensdag.

 

Aanmelden is mogelijk middels het contactformulier.

 

* Mensen die hoog-risico beroep uitoefenen en veteranen b.d. zijn vrijgesteld van kosten voor de intake.


Bedrijfsmaatschappelijk Werk (vrijgesteld van BTW)

 

Bedrijven / particulier

Het aantal gesprekken zal afhangen van uw vraag, dit kan dus per persoon verschillen. 

Bij uw aanmelding, gaan we samen kijken naar wat u nodig heeft. Alles gebeurt dus in samenspraak en overleg met u.   

De kosten zijn € 79,00 per gesprek ** en vinden plaats op maandag of woensdag.

 

Aanmelden is mogelijk middels het contactformulier.

 

** Mensen die hoog-risico beroep uitoefenen en veteranen b.d. zijn vrijgesteld van kosten voor de intake.


Reiskosten

 

€ 0,19 per kilometer.