Bedrijfsmaatschappelijk Werker

Politie, 2021- heden

 • Werkzaam voor gemiddeld 12 uur per week in Den Haag

Freelance Bedrijfsmaatschappelijk Werker

* BMW voor Elkaar BV, 2020 - heden

* Bedrijfszorg, 2021 - heden


Officier Bedrijfsmaatschappelijk Werker

Ministerie van Defensie, 2010 - 2019

 • Geplaatst op Curaçao (18 maanden)
 • Uitzending naar Mali als bedrijfsmaatschappelijk werker (4 maanden)
 • Uitzending naar Afghanistan bedrijfsmaatschappelijk werker (6 maanden)

 

Verantwoordelijk voor:

 • Het verlenen van gerichte hulp aan militair en burgerpersoneel met (dreigende) psychosociale moeilijkheden;
 • Het participeren in sociaal-medische teams en het adviseren aan het management bij dreigende problemen of misstanden binnen de organisatie, bij reorganisaties en veranderprocessen;
 • Het verlenen van reguliere bedrijfsmaatschappelijke hulp- en dienstverlening tijdens oefeningen en uitzendingen;
 • Het verrichten van bijzondere taken zoals berichtgeving, crisisinterventie, opvang en nazorg na slecht nieuws, telefonische hulpdienst;
 • Het begeleiden van werknemers en commandanten voor, tijdens en na uitzendingen.

Begeleider Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)

Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA), 2007 - 2010 

 • Werkzaam in AZC Baexem (L)

 

Verantwoordelijk voor:

 • Het zorgdragen voor de dagelijkse opvang van de alleenstaande minderjarige;
 • Het signaleren en preventief handelen bij problemen, spanningen en conflicten;
 • Het opstellen van begeleidingsplannen;
 • Het motiveren, stimuleren en activeren van de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep;
 • Het organiseren en uitvoeren van groepsactiviteiten;
 • Het voeren van individuele- en groepsgesprekken met de doelgroep gericht op de toekomst;
 • Het onderhouden van contact met externe partijen en de samenwerking met externe partijen.

Coördinator taakstraffen / Raadsonderzoeker strafzaken

Raad voor de Kinderbescherming, 2006 - 2007

 • Vestiging Maastricht (L)

 

Verantwoordelijk voor:

 • De uitvoering en de bewaking van de taakstraf;
 • De begeleiding van de taakgestrafte;
 • De (schriftelijke) rapportage aan de Officier van Justitie.