Maatschappelijk werk

 

PGB

Indien u beschikt over een PGB (persoonsgebonden budget), kunt u de kosten voor de gesprekken bij Wild Trail vergoed krijgen. Dit gaat via het WMO loket. 

Momenteel ben ik bezig met de inschrijving als zorgaanbieder voor de volgende 11 Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Wanneer deze inschrijving rond is, betekent dit dat mijn ondersteuning via het WMO loket aangevraagd kan worden en vergoed kan worden vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget).

 


Bedrijfsmaatschappelijk werk

 

Arbodienst  

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld bij burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of arbodienst.   


WILD TRAIL