Acceptance and Commitment Therapy (ACT) richt zich niet op het behandelen van klachten, maar op het veranderen van gedragsprocessen, zoals vermijding, controle, en toegewijde actie. Daar waar een klachtenbeeld per cliënt nogal kan verschillen, daar zijn deze processen vaak bij iedereen hetzelfde. De gemene deler is dat we allemaal op onze eigen manier worstelen met de lastige dingen van het leven. Het is om die reden dat ACT bij uitstek geschikt is voor groepen. Want in plaats van dat de individuele klacht centraal staat, ligt binnen ACT de primaire focus op deze universele worsteling, waarbij lastige gedachten, gevoelens en omstandigheden vaak onvoldoende bestaansrecht krijgen.

 

Mensen leren binnen dit programma een aantal cruciale psychologische vaardigheden: 

• Onderzoek naar controle en vermijding, met de vraag of dit op de lange termijn functionele coping strategieën zijn. 

• Het actief toelaten van lastige gedachten, gevoelens en omstandigheden, als alternatief voor deze controle en vermijding. 

• Afstand nemen (en zelfs de-identificeren) van het denken, met behulp van mindfulness en defusie. 

• Het stimuleren van meer zelfcompassie. 

• Het onderzoeken van wat iemand echt belangrijk vindt in zijn leven (waarden). 

• Op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken, terwijl je alle lastige gedachten, gevoelens en omstandigheden op de weg daar naartoe op de koop toe neemt (toegewijde actie).

 

De inhoud van het programma:

• 6 sessies van 2 uur die om de twee weken plaatsvinden.

• Als meetinstrument maken we gebruik van een vragenlijst die voor, na en drie maanden na afloop van de training worden afgenomen.

• Je krijgt toegang tot de ACT Guide App, en daarmee tot 12 mapjes oefeningen, die daags voor en direct na iedere sessie worden doorgestuurd. De inhoud hiervan sluit perfect aan op het programma van de bijeenkomsten zelf. 

• Je krijgt het boek ‘Uit liefde voor jezelf’ geschreven door Gijs Jansen, als fysiek naslagwerk en als extra stimulans om alles uit de training te halen.

 

Voorwaarden:

• Van belang is dat de groep bestaat uit zelfredzame personen en dat er geen sprake is van hele heftige problemen zoals agressie en zwaar middelen gebruik.

• Om de kwaliteit van de training te waarborgen varieert de groepsgrootte voor deze trainingcyclus tussen de 5 en 8 deelnemers.

 

De training vindt op dinsdagen plaats in het Coachhuis te Velp van 19:00 uur tot 21:00 uur. Inloop vanaf 18:45 uur. Drinken wordt verzorgd.

 

Investering: 389 euro p.p.

- Informeer bij je werkgever of er mogelijkheden zijn voor vergoeding;

 

Voor verdere vragen kun je contact opnemen via het contactformulier.