IEMT Practitioner

Start in Februari 2023.

 

Opleider: IEMT-Training


Medische Basis Kennis

 

Lessen:

  • Nederlandse Gezondheidszorg
  • Het menselijk lichaam
  • Hart- en vaatstelsel
  • Spijsvertering
  • Bloed en Ademhaling
  • Hormonaal systeem en kinderen
  • Psychosociaal (2x)
  • Urogenitaalstelsel
  • Zenuwstelsel en zintuigen
  • Bewegingsapparaat en huid

 

Opleider: Con Amore 


ACT (Acceptance and Commitment Therapy) - ACT MASTER (individueel en teams/groepen)

Een ACT trainer werkt met cliënten aan het verbeteren van diens vaardigheden en richt zich niet op het bestrijden van klachten. ACT is een positieve vorm van een psychologische interventie die zich richt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Er wordt gebruik gemaakt van strategieën zoals mindfulness, acceptatie, waarden, toegewijde actie, defusie en het zelf als context. 

 

Opleider:

See True Mindfulness: Basis en vervolg

ACT Guide: ACT in Groepen


Reiki 1e & 2e graad - Reiki practitioner

Een Reiki practitioner fungeert als een doorgeefluik van de Qi, onze levensenergie. Door middel van handoplegging, wordt er energie doorgegeven en gaat het weer stromen, waar het voorheen niet kon stromen. Door welke blokkades van dien aard dan ook. Tijd en afstand kan worden overbrugd met Reiki en behandelingen op mentaal - psychisch vlak zijn een versterkend onderdeel van een behandeling.

 

Opleider:

Reiki Master Bernadette van der Ende


Vital Life Coaching - Vitaliteitscoach

Een vitaliteitscoach begeleidt de cliënt naar meer innerlijk welbevinden en een gezonde leefstijl vanuit de vijf holistische invalshoeken: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en zingeving.

 

Opleider: Academie voor Holistisch Coachen


Post HBO Bedrijfsmaatschappelijk Werk - Bedrijfsmaatschappelijk werker

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is gespecialiseerd in:

1. het transparant en resultaatgericht ondersteunen van het management;

2. strategische positionering;

3. het nemen van verantwoordelijkheden in het verhelderen van uitgangspunten;

4. het inspelen op verschillende beleidsniveaus;

5. het samenwerken met allerlei betrokken functionarissen.

 

Opleider: Hogeschool Utrecht


Specialistenopleiding Officieren Koninklijke Militaire Academie - Officier Specialist

Een verkorte militaire opleiding biedt een specialist, die civiel hoger onderwijs heeft gevolgd, de mogelijkheid om bij het Ministerie van Defensie als officier in de eigen beroepsrichting te werken. De specialist wordt gedurende deze opleiding voorbereid op werken onder moeilijke omstandigheden zoals een uitzending. Militaire vaardigheden zoals schieten, exercitie, kaartlezen en militaire EHBO worden aangeleerd, die vervolgens in praktijk worden gebracht tijdens veldoefeningen.

 

Opleider: Koninklijke Militaire Academie


HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening - Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker biedt methodische hulpverlening wanneer mensen vastlopen in hun sociale omgeving. Er wordt samen met de cliënt gewerkt aan een structurele oplossing, waarbij de cliënt handvatten krijgt aangereikt om de eigen situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren, plannen van aanpak te maken en uit te voeren.

 

Opleider: Fontys Hogescholen


HAVO

 

Opleider: Connect College