Missie

 

De missie van het maatschappelijk werk luidt als volgt:

"Bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven" (Beroepsprofiel, BPSW 2016).


Maatschappelijk werkers; aan welke vraagstukken denk je dan?

 

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak lukt het om deze zelf op te lossen; soms lukt dat niet en dan kan ondersteuning van buitenaf een welkome uitkomst zijn.

Vragen en problemen die je bijvoorbeeld kunt hebben en /of ervaren:

  • Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren;
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk;
  • Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties;
  • Problemen met eenzaamheid;
  • Vragen rondom eigen functioneren;
  • Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën;
  • Problemen met instanties.

Maatschappelijk Werk - particulieren (vrijgesteld van BTW)

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wild Trail is door het Sociaal Domein Centraal Gelderland gekwalificeerd voor begeleiding Basis WMO in de gemeente Arnhem.

Dit houdt in dat individuele begeleiding vanuit de gemeente Arnhem bij Wild Trail belegd kan worden en de betaling plaats zal vinden vanuit het PGB.

 

Particulier

Het aantal gesprekken zal afhangen van jouw vraag, dit mag dus helemaal per persoon verschillen.

Bij je aanmelding, gaan we samen kijken naar wat jij nodig hebt.  Alles gebeurt dus in samenspraak en overleg met jou.

De kosten zijn €59,- per gesprek.

 

Aanmelden is mogelijk middels het contactformulier.

WILD TRAIL