Missie

 

De missie van het maatschappelijk werk luidt als volgt:

"Bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven" (Beroepsprofiel, BPSW 2016).


Maatschappelijk werkers; aan welke vraagstukken kunt u dan denken?

 

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak lukt het om deze zelf op te lossen; soms lukt dat niet en dan kan ondersteuning van buitenaf een uitkomst zijn.

Vragen en problemen die u bijvoorbeeld kunt hebben en /of ervaren:

  • Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren;
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk;
  • Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties;
  • Problemen met eenzaamheid;
  • Vragen rondom eigen functioneren;
  • Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën;
  • Problemen met instanties.

Wat mag u van mij verwachten?

 

Ik werk graag met u aan het vergroten van uw vaardigheden, in plaats van het focussen op het bestrijden van uw klachten. Ik los geen problemen op, die eer laat ik geheel aan u over. Transparantie en openheid vind ik van groot belang, zodat wij beiden weten wat wij van elkaar mogen verwachten.

Een proactieve houding van u is voor mij zeer prettig om mee te werken en vergroot uw kans om verlichting te gaan ervaren op de vlakken waarop u dat wenst.